Kultur – Sevärdheter

Permanent utställning finns i Bygården:

I bygården i Oxberg finns en permanentutställning  om byns framgångar i skidspåren samt det traditionella hantverket, vävskedstillverkning.

Fäbodarna

Redan på 1600-talet brukade oxbergare fäbodar. Hemfäbodar till Oxberg har varit Björnarvet, Hållan, Sjurby och Gutsäl. Andra fäbodställen som brukats av oxbergsbor genom åren har varit Bosseldal, Dödåsen, Axi, Flioti, Hållberg, Mångsbodarna och Skarphol. Gemensamt för dessa sistnämnda är att de kan betraktas som långfäbodar till Oxberg, på grund av det långa avståndet dit från byn.

I likhet med många andra byar har också Oxberg haft sommarfähus i själva byn. Fäbodbruket i Oxberg minskade markant på 1950-talet. Djurhållning på enstaka gårdar i fäbodarna förekom dock till mitten av 1970-talet. Fäbodarnas pånyttfödelse som fritidsvisten får inte undanskymma det faktum att det inte är det gamla fäbodväsendet som bevaras och räddas, utan det är något helt nytt som växer fram, låt vara med en kärna av gamla byggnader. Oxbergs hembygdsförenings har dokumenterat Oxbergs fäbodar i fem skrifter. Passa gärna på att ta en tur förbi våra fäbodar när du är i trakten!

Vill du veta mer om fäbodarna i Oxberg? Kontakta Oxbergs Hembygdsförening.

Oxbergs kapell

Stommen i Oxbergs kapell har uppförts av Oxbergs och Gopshus byamän. Från början tjänade det timrade huset som bönehus. Det stod färdigt på 1720-talet, men insynades som kapell först omkring 1800. Därefter tillbyggdes vapenhuset och tornet på västgaveln samt sakristian. Koret tillkom 1875-76, då också byggnaden reveterades ut- och invändigt. Under den följande perioden förföll kapellet fram till 1915, då det genomgick en genomgripande restaurering. Därefter har förbättringsarbeten gjorts såväl interiört som exteriört genom åren. Kapellet har 100 bänkplatser. Predikstolen är tillverkad 1639 och har tillhört Mora kyrka. Den överlämnades till kapellet 1757. Oxbergs kapell används i dag för bl.a gudstjänster några gånger per år, vidare för luciafirande och julotta samt musikaftnar. Kapellet är också en populär bröllopsplats. Genom att det går att ordna såväl bröllopsmiddag som övernattning i byn kan Oxberg vara ett  intressant alternativ för dem som går i giftastankar!

Vill du veta mer om Oxbergs kapell? Kontakta Oxbergs Hembygdsförening.

Missionshuset

Mitt i byn ligger missionshuset. Huset byggdes i början av 1900-talet. I början brukades missionshuset av Oxbergs krets av Mora missionsförsamling, men med tiden kom huset att  flitigt brukas som samlingslokal i olika sammanhang. Med tiden kom verksamheterna i missionshuset att trappa av för att slutligen helt upphöra. I dag ägs fastigheten av Oxbergs hembygdsförening.

Vill du veta mer om missionshuset i Oxberg?Kontakta Oxbergs Hembygdsförening.

Stationen/Oxbergsgården

Älvdalsbanan, dvs. järnvägen mellan Mora och Älvdalen, byggdes 1897-99 av Mora-Elfdalens Jernvägsaktiebolag och öppnades för allmän trafik år 1900. Längs banan uppfördes sju stationshus, däribland ett i Oxberg. Stationshusen är byggda av rundhyvlat liggtimmer efter ritningar av arkitekten Ferdinand Boberg. Det hävdas att husen fått sin ovanliga exteriör efter inspiration av Anders Zorn. Banan trafikerades av  både person- och godståg. Styckegodshanteringen i Oxberg var relativt omfattande, då det i byn fanns flera vävskedsfabriker. Sista persontåget gick från Älvdalen till Mora i juni 1954. Än i dag passerar tåg Oxberg några gånger per vecka med bl.a timmer, flis och krossad sten. 1965 köpte Oxbergs bygdegårdsförening stationsbyggnaden och rustade upp och iordningställde den till en bygdegård, som invigdes 1967. Gården, som i dag drivs av Oxbergs hembygdsförening, används av föreningar och enskilda för möten och andra sammankomster. I stationsbyggnaden erbjuds också logimöjligheter, vilket till fullo utnyttjas av tillresande bl a under vasaloppsveckan.

Vill du veta mer om Stationen/Oxbergsgården? Kontakta Oxbergs Hembygdsförening.

Axi kvarn

När man färdas på vägen från Oxberg mot Sälen åker man efter ca tre km över Axiån. Något hundratal meter uppströms ligger Axi kvarn, en drygt 100-årig skvaltkvarn. Hela det invecklade maskineriet är uppbyggt av trä och konstruktionen är snillrik och rejäl. Under första världskriget fyllde kvarnen en mycket viktig uppgift. Så sent som under andra världskriget malde man ”svart” i Axi-kvarnen. Oxbergs hembygdsförening har sett till att kvarnen kunnat upprustas till sitt ursprungliga skick. 1970 invigdes den efter en genomgripande restaurering. De årliga familjefesterna vid kvarnen var under ett antal år en uppskattad tradition. Kvarnen ligger mycket vackert vid Axiån. På platsen finns också en av Vasaloppsledens övernattningsstugor.

Vill du veta mer om Axi kvarn? Kontakta Mats Yrgård, tel 070 520 88 69 eller Oxbergs Hembygdsförening.

Naturen kring Oxberg

Via skogsstyrelsens “Skogens pärlor” hittar du sevärdheter i naturen. (Sidan är lite långsam men värd att vänta på)

 

Besöksmål i närheten av Oxberg

Från Oxberg tar man sig enkelt till intressanta besöksmål i tre kommuner:

Först och främst Mora, vår egen kommun. Det mesta du behöver veta om Mora hittar du på www.mora.se . Vi vill också gärna hänvisa till vår grannby Gopshus på gopshus.mora.se

Oxberg ligger ju vid gränsen till Älvdalens kommun. Om Älvdalen får du veta mer på www.alvdalen.se

Vi vill också peka på Sälenområdet, som ligger i Malung-Sälens kommun. Vad du kan göra och uppleva där kan du läsa om på www.malung.se

Som du ser hamnar du verkligen mitt i smeten när du är i Oxberg!

Kalender Oxberg

SöNDAG 14 JULI

MåNDAG 15 JULI

FREDAG 19 JULI

LöRDAG 20 JULI

Kalender Oxberg
måntisonstorfrelörsön
1234567
891011121314
  • Tipspromenad i Sjurby På söndag den 14/7, start mellan 10:30 – 11::30 vid Bomansgården i Sjurby. Kaffe, Te, o saft med dopp samt lotterier. Välkomna/Sjurby [...]
15
  • Simskola Årets simskola börjar den 15/7 kl. 11:00. Inbjudan med mer info hittar du här. Välkomna/ Oxbergs IF
16171819
  • Mettävling på fredag Årets mettävling genomförs den 19/7 vid Ladutombernäs.Anmälan från 16:00 o start 17:00. Läs hela inbjudan här.
20
  • Årsmöte i OGVVO Mötet hålls vid Oxbergs IP 20/7 kl.15. Läs hela kallelsen här.
21
22232425262728
293031
Arkiv
Dela med dig
Dela |