Om Oxberg

Den bofasta befolkningen i Oxberg uppgår i dag (år 2013) till  153 personer. Av dessa är ca 30% pensionärer och ca 15% under 20 år. Männen/pojkarna  är något fler än kvinnorna/flickorna .

Byn har ca 150 gårdar. Av dessa är ca 2/3 permanentbostäder. Detta innebär att särskilt under sommartid ökar antalet boende i byn påtagligt genom att flera gårdar/hus nyttjas som fritidsbostäder.

Sysselsättning

Flertalet av de yrkesverksamma som har ett permanentboende i Oxberg arbetar utanför byn, de flesta i Mora och några på andra orter i framför allt stockholmstrakten och mälardalen men även i Norge, där de då bor i veckorna.

Språket/dialekten

Infödda oxbergare, åtminstone de som inte är helt unga, är tvåspråkiga, dvs talar både dalmål/oxbergsmål och svenska.

Antalet dalmålstalande minskar tyvärr stadigt i området, vilket innebär en risk för att målen dör ut. Därför görs en hel del insatser av Dalmålsakademin, Mora Hembygdslag och t ex Ulum Dalska (när det gäller älvdalsmålet) för att rädda målen undan språkdöden.

Texten till Oxbergsmarschen ger dig en uppfattning om oxbergsmålet

Vill du veta mer om språket/dialekten? Kontakta Oxbergs Hembygdsförening.

Bebyggelsen/gårdarna

Oxbergs by ligger längs vägen från Mora till Sälen samt på bägge sidor av Dysån. Härutöver finns bebyggelse norr om Pellsjön och vid Oxbergssjön samt  nära eller vid vägen mot Älvdalen, fram till den gamla stationen.

Byarna i Mora, så även Oxberg, har haft unika bebyggelsemiljöer, som delvis finns kvar när det gäller t ex byklasar, gårdsstrukturer, vägsystem etc.

En angelägen uppgift är att bevara byns karaktär åt kommande generationer.

I dag finns det ca 150 gårdar, permanentbostäder och fritidshus inom den egentliga bybildningen. Härutöver finns ett antal stugor och andra byggnader i byns fäbodar.

Sedan gammalt har de flesta gårdar ett namn, som mestadels knyter an till namnet på den släkt eller person som ägt eller bott i gården.

Oxbergs Hembygsförening gav 1999 ut en lösbladsdokumentation över gårdarna i Oxberg, ”Gardä i Uxbjär” (Gårdar i Oxberg), där det för varje gård i byn finns uppgifter om fastighetsbeteckning, gårdens ålder, gårdsnamnet, nuvarande och tidigare ägare/bebyggare, förekomsten av ev bomärken och övrigt av intresse rörande gården. Dessutom fanns minst ett fotografi på varje fastighet. I dag finns ”Gardä i Uxbjär” utgivet på en CD-skiva.

Vill du veta mer om bebyggelsen/gårdarna? Kontakta Oxbergs Hembygdsförening.

Kalender Oxberg

SöNDAG 8 AUGUSTI

Kalender Oxberg
måntisonstorfrelörsön
1
2345678
  • Bystämma i Oxbergs Byalag Stämman äger på idrottsplatsen vid slaktladan söndagen den 8/8 2021 kl. 10.30. Ärenden enligt stadgarna med verksamhetsberättelser för både 2019 [...]
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Arkiv
Dela med dig
Dela |